Advertències

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat estàn dedicades a un fi espiritual, d’ajuda al creixement personal i millor gestió de la vida i emocions de la persona. No servirem altres objetius.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat treballarà únicament amb persones majors d’edat i no incapacitades legalment.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat facilitaran al/a consultant únicament informació sobre ell/ella. No sobre d’altres persones. (S’exceptuen els fills menors d’edad)

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat pot treballar amb organitzacions sempre que els seus fins siguin legals i no atemtin contra la moral, la salut de les persones, el respecte pels animals o el medi ambient. Per a això, caldrà que la persona consultant sigui la fundadora o màxima representant de l’entitat.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat aturarà qualsevol sessió en la que se detecti mala fè, burla, interferències, negativitats, comportament inapropiat, llenguatge inapropiat o qualsevol fet que s’aparti de l’objetiu benèfic d’aquesta activitat.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat no es responsabilitza de les accions del/a consultant posteriors a la sessió de lectura.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat adverteix als seus clients que accedir a la informació dels registres pot ocasionar molèsties efímeres a nivell físic.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat adverteix als seus clients que accedir a la informació dels registres pot remoure preocupacions antigues, inquietuts i conexions amb altres persones. Sempre es farà únicament si és beneficiós per a el/la consultant.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat adverteix als seus clients que els canvis que desitgi a la seva vida, haurà de provocar-los ell/ella, des d’aquí no treballem forçar esdeveniments a través de màgia o d’altres mètodes.

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat recomana deixar un espai d’aproximadament 30 dies naturals entre dues lectures per a una mateixa persona.

Política de privadesa