CODI ÈTIC

El/la lector/a es compromet a buscar sempre el benefici de la persona consultant, exercint amb intenció terapèutica.

El/la lector/a es compromet a oferir total privacitat en relació a la informació obtinguda a través dels registres akàshics.

El/la lector/a es compromet a no compartir les dades personals protegides per llei amb altres empreses o profesionals.

El/la lector/a es compromet a informar a la persona consultant dels efectes i processos que la lectura dels registres akàshics poden generar a nivell físic o anímic.

El/la lector/a es compromet a no variar el preu acordat per a la sessió de lectura de registres akàshics.

El/la lector/a es compromet a oferir una sessió de entre 45 i 55 minuts de durada. En cas de que aquesta no es pogués realitzar se ofrerirà al/la consultant la opció de reservar una nova hora o la devolució de l’import (restantes costos de gestió si la causa es imputable al/la consultant)

El/la lector/a es compromet a comunicar un medi de contacte per a consultes posteriors a la sessió de lectura de registres akàshics.

El/la lector/a es compromet a establir les proteccions necesaries per a que la sessió es desenvolupi sin interferencies d’energíes alienes.

El/la lector/a es compromet a no invocar altres presencies que la font primària creadora (Deu), els guardians dels registres akàshics de la persona consultant (els sus dobles en altres dimensions), la seva pròpia ànima i conciencia de llum i l’ànima i consciència de llum del/a consultant.

Copyright © 2020 Si ets un professional i t’agrada aquest còdi ètic, pots adherirt-hi mencionant www.registresakashics.org a la teva web.

Advertències