Política de privadesa

Qui som

La nostra adreça web és: www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat

Quines dades personals recollim i per què

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Formularis de contacte

El formulari de contacte no us demana dades personals. No cal que hi poseu el vostre nom real o complert. Únicament quedarà rastre del vostre correu electrònic, que només utilitzarà www.registresakashics.org o www.registresakashics.cat

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vosaltres, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Analítiques

Les estadístiques de visitants son completament anònimes. Únicament recullen la procedència (país) i quina o quines planes heu vist.

Amb qui compartim les vostres dades

www.registresakashics.org i www.registresakashics.cat no comparteixen les dades amb d’altres empreses.

Quant de temps retenim les dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Dret d’accés

És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Dret de rectificació

És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Dret de cancel·lació

És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries,  quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades.

Dret d’oposició

És el dret que té la persona interessada a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals relatives a ella siguin objecte d’un tractament basat en allò que disposa l’article 6.1.e o f del Reglament europeu, inclosa l’elaboració de perfils.

Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les dades personals que l’afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li impedeixi el responsable que els hagués facilitat quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment.
– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

La persona interessada té dret que les dades personals es puguin transmetre directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

És accessori al dret d’accés.

Dret a l’oblit

És un dret accessori al dret de supressió. Es tracta del dret a sol·licitar, sota certes condicions, que els enllaços amb dades personals d’una persona no figurin als resultats de recerca a Internet realitzats pel seu nom.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

– La persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar-ho.
– El tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació d’ús.
– La persona interessada s’hagi oposat al tractament i mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Qui els pot exercir

Els drets ARCOPOL són personalíssims. Només els pot exercir alguna de les persones següents:

 1. La mateixa persona afectada o interessada, de la qual es tracten dades personals, que ha de tenir
  més de 14 anys i no estar incapacitada legalment.
 2. Un representant legal (si la persona es troba en situació d’incapacitat legal o és menor d’edat,
  menor de 14 anys o major de 14, si la llei ho exigeix).
 3. Un representant designat voluntàriament per la persona interessada o afectada.

Sol·licitud

Les sol·licituds per a l’exercici dels drets que presentin les persones afectades han de complir un contingut mínim legalment establert:

 1. Nom i cognoms.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l’identifiqui. En el cas que es faci per correu electrònic, cal un certificat digital o instruments electrònics anàlegs.
 3. Petició en què es concreta la sol·licitud expressada de forma clara i detallada. En el cas del dret de rectificació, cal indicar, a més, a quines dades es refereix i quina correcció s’ha de fer. També s’han de concretar les dades en el dret de cancel·lació i d’oposició, si s’escau.
 4. Adreça a efecte de notificacions. Si es demana per mitjans electrònics, també adreça de correu electrònic.
 5. Data de la petició i signatura de la persona sol·licitant.
 6. En el seu cas, documents que acreditin la petició.

Si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d’incloure també:

 1. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el/la representant.
 2. Document/s on consti la representació (escrit d’autorització, llibre de família, sentència judicial de nomenament de tutor, etc.).

Cal, a més, depenent dels drets, aportar la documentació acreditativa del que es demana.

Informació relacionada

Com s’exerceix

Les vies preferents que l’ICS preveu per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets són les següents:

– A través de les peticions presentades als centres assistencials de l’ICS que generen la informació objecte d’exercici dels drets.

– A través de peticions presentades al Centre Corporatiu de l’ICS.

– En el cas del dret d’accés, també es pot exercir a través de La Meva Salut, quan estigui degudament implantat.

– Qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu.

Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als centres, si bé no és obligatori. Sempre s’haurà de presentar per escrit i el procediment serà gratuït.

Terminis de resposta

Dret d’accés: 1 mes

Dret de rectificació: temps prudencial (es recomana un mes)

Dret de supressió: temps prudencial (es recomana un mes)

Dret d’oposició: temps prudencial (es recomana un mes)

Dret de portabilitat de les dades: temps prudencial (es recomana un mes)

Dret a l’oblit: temps prudencial (es recomana un mes)

Dret a la limitació del tractament: temps prudencial (es recomana un mes)

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud de la persona interessada.